iemand vijandig gezind zijn

iemand vijandig gezind zijn
iemand vijandig gezind zijn{{/term}}
be hostile toward someone
————————
iemand vijandig gezind zijn{{/term}}
be hostile towards someone, bear ill-will towards someone

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”